Ενεργειακές τιμές παθητικών κουφωμάτων

Τα πρότυπα και οι απαιτήσεις στον τομέα των κατασκευών καθίστανται ολοένα και αυστηρότερα. Οι τάσεις στις σύγχρονες κατασκευές αλλάζουν διαρκώς και πλησιάζουν όλο και περισσότερο στην τήρηση των κριτηρίων παθητικής κατασκευής.

Είναι απαραίτητο τώρα περισσότερο από ποτέ όλες οι νέες κατασκευές να πληρούν τα κριτήρια για κτίρια χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.

Δείτε εδώ τον κατάλογο με τις ενεργειακές τιμές των παθητικών κουφωμάτων.

Ενημερωθείτε σωστά για τις ενεργειακές τιμές των ξύλινων κουφωμάτων και επιλέξτε σωστά

Ergomasif wooden frames. Trusted choices for life.

Social media:

FacebookErgomasif

InstagramErgomasif

Βρείτε μας στα Social Media και μείνετε ενημερωμένοι