Τα ξύλινα κουφώματα έχουν εφαρμογή σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων. Όσο παλιά ή καινούργια και αν είναι. Ο λόγος είναι πως το ξύλο είναι ένα υλικό που μπορεί, με την κατάλληλη επεξεργασία και διαχείριση να πάρει την μορφή που εμείς θέλουμε. Παράλληλα, τα ξύλινα κουφώματα μπορούν να τοποθετηθούν από την πιο ορεινή περιοχή με αντίξοες συνθήκες μέχρι τις νησιωτικές περιοχές με την ιδιαιτερότητα του κλίματός τους. Η διάρκεια ζωής τους και η αντοχή τους είναι εξαιρετική.