Η απάντηση είναι ναι. Το ξύλο είναι ένα φυσικό υλικό το οποίο, για να διατηρήσει την αίγλη και την ομορφιά του αλλά και να έχει πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής (όπως είναι η αρχική πρόβλεψη) φυσικά πρέπει να συντηρείται. Η συντήρησή του όμως είναι μια απλή διαδικασία και δεν διαφέρει και πολύ από την συντήρηση των λοιπών κουφωμάτων.